Szanowni Rodzice Uczniów SP 10 i Wychowanków PM 31 
Niniejszym informuję Państwa, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 8 kwietnia rozpoczęła się akcja strajkowa. W związku z powyższym zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne. Dla uczniów i wychowanków, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, w SP 10 i PM 31, w miarę możliwości, organizowane są zajęcia opiekuńcze. Liczba dzieci będzie ograniczona i każdego dnia strajku dostosowana do ilości opiekunów.
Za utrudnienia w funkcjonowaniu placówki bardzo przepraszam i dziękuję
za zrozumienie i wsparcie.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor ZSP 7
Jolanta Winkler