O naszym przedszkolu

Przedszkole Miejskie nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi od roku szkolnego 2015 /2016 jest częścią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach.
Nasze przedszkole jest placówką integracyjną, w której respektowana jest
podmiotowość dzieci zdrowych i dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Naszą misją jest: Niesiemy radość pokonując bariery, osiągamy sukces czerpiąc od siebie wzajemnie, bo… razem jest łatwiej.

ZAPEWNIAMY
• dzieciom opiekę, wychowanie i wspomaganie rozwoju od trzeciego roku życia do podjęcia nauki w szkole.
• zajęcia indywidualne ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem ruchu.
• zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
• zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczne przy akompaniamencie, religię na wniosek rodziców (w grupach starszych), zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, muzyczne i inne.

OFERUJEMY
• fachową opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: (nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający- oligofrenopedagodzy, specjaliści )
• zmniejszone liczebnie grupy: 20 dzieci
• bogato wyposażoną bazę dydaktyczną
• kolorowe, jasne sale do zabaw i zajęć
• salę wyposażoną w sprzęt do terapii SI
• salę gimnastyczną
• przestronny, bezpieczny ogród przedszkolny, wyposażony w atrakcyjny plac zabaw i nowe urządzenia rekreacyjne.

REALIZUJEMY
• zatwierdzony program wychowania przedszkolnego, oraz programy autorskie – zapewniając wysoki poziom zajęć edukacyjnych
• zajęcia rozwijające mowę i myślenie
• zajęcia matematyczne
• zajęcia plastyczno- techniczne
• zajęcia muzyczne
•zajęcia ruchowe
•zajęcia indywidualne w gabinetach terapeutycznych

ORGANIZUJEMY
• zajęcia otwarte dla rodziców
• festyny, uroczystości okolicznościowe
• wyjścia do teatru, kina, muzeum …
• wycieczki edukacyjne

GWARANTUJEMY
• możliwość swobodnej i radosnej zabawy w przyjaznej, domowej atmosferze
• korzystanie ze smacznych posiłków przygotowywanych we własnej kuchni, zgodnych z zasadami zdrowego żywienia