Ekoludki – Programy i projekty

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W GRUPIE EKOLUDKI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

-Programy realizowane przez wszystkie grupy – w zakładce programy

-Programy i projekty realizowane w grupie:

 1. PROJEKT ,,JEŻ”
  Założenia projektu: Grupowy projekt ,,JEŻ” ma formę systematycznych zajęć edukacyjnych i zabaw aktywizujących różne obszary poznawcze. Głównym bohaterem projektu jest ssak europejski. Projekt umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy poprzez aktywność przyrodniczą, społeczno-emocjonalną, językową, plastyczną, techniczną, muzyczną i literacką.
  Cele projektu:
  -rozbudzanie zainteresowania światem przyrody,
  -przekazanie i wzbogacenie wiedzy na temat ssaka europejskiego, dostępnego bezpośredniej obserwacji,
  -uwrażliwienie na potrzebę ochrony jeży żyjących w miastach,
  -kształtowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
  -propagowanie zachowań pozytywnie wpływających na środowisko przyrodnicze,
  -umożliwienie dzieciom wypowiedzi w formie plastycznej i technicznej.
  Przewidywane efekty: Dzieci uczestniczące w projekcie chętnie poznają nowe wiadomości na temat zwierząt. Znają budowę jeża i jego zwyczaje, wiedzą, czym jest sen zimowy. Potrafią wymienić sposoby pomocy jeżom, które żyją w miastach, np. poprzez przygotowanie domków dla jeży z liści w przydomowych ogródkach. Wiedzą, że jeż to istota czująca, odczuwająca ból, głód, zimno. Mają motywację do dzielenia się swoją wiedzą z rodzicami i rodzeństwem, w celu ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu.
 2. KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
  Założenia projektu: ,,Klub zdrowego przedszkolaka” to wojewódzki projekt edukacyjny pod patronatem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Głównym założeniem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. W realizacji projektu pomagają materiały pomocnicze i informacyjno-edukacyjne dla dzieci, takie jak: plakaty, kolorowanki, piosenki, ulotki, quizy, krzyżówki, bajki.
  Cele projektu:
  -promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców,
  -zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw, mleka w diecie dzieci,
  -podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody,
  -zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania,
  -budowanie i wyrabianie wśród dzieci nawyków dbania o higienę rąk,
  -nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk,
  -zapoznanie dzieci z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych.
  Przewidywane efekty: Dzieci uczestniczące w projekcie wiedzą, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu człowieka. Potrafią określić i nazwać zdrowe produkty spożywcze. Wiedzą, co to są witaminy i w jakich pokarmach się znajdują. Potrafią samodzielnie i poprawnie myć ręce. Mają podstawową wiedzę na temat chorób zakaźnych przenoszonych drogą kropelkową. Stosują określone zasady postępowania w codziennym życiu, np. zasłaniają usta w czasie kaszlu i kichania. Wzbogacają swój jadłospis o surowe warzywa i owoce, chętnie piją wodę.
 3. POZNAJEMY ŚWIAT Z KICIĄ KOCIĄ
  Założenia projektu: Grupowy projekt ,,Poznajemy świat z Kicią Kocią” ma formę cyklicznych zajęć rozwijających kompetencje językowe dzieci z grupy młodszej. Jest skierowany do wciąż dużej liczby dzieci wymagających ćwiczeń logopedycznych i doskonalących zdolność tworzenia i rozumienia informacji.
  Cele projektu:
  -aktywizowanie mowy dzieci przy książeczkach A. Głowińskiej z cyklu ,,Kicia Kocia”,
  -kształtowanie czystej i wyraźnej wymowy,
  -otoczenie opieką dzieci wymagających wsparcia rozwoju mowy,
  -wzbogacanie zasobu słownikowego dzieci,
  -doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, składniowym, gramatycznym,
  -ćwiczenia zdolności rozumienia dłuższych tekstów literackich,
  -kształtowanie kompetencji językowych w oparciu o wartościową literaturę dziecięcą.
  Przewidywane efekty: Dzieci uczestniczące w projekcie identyfikują się z pozytywną bohaterką literacką. Potrafią uważnie słuchać dłuższego tekstu, rozumieją treść i analizują ją przy pomocy pytań i odpowiedzi. Mają duży zasób słownikowy. Wiedzą, jak zachować się w trudnych sytuacjach w domu, w przedszkolu, na placu zabaw. Znają nazwy zawodów osób dorosłych, potrafią wyjaśnić, na czym polega ich praca. Sprawnie określają emocje i uczucia bohaterów oraz emocje i uczucia kolegów i koleżanek. Wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc w sytuacji lęku, niepewności, zawstydzenia.
 4. PROJEKT ,,MUZYKA”
  Założenia projektu: Grupowy projekt ,,Muzyka” ma ułatwić przedszkolakom szeroko rozumiany kontakt z muzyką i jej twórcami. Przeżycia emocjonalne związane z odbiorem i tworzeniem zadań muzycznych mają wyraźny wpływ na rozwój słuchu akustycznego i muzycznego, rozwój koncentracji uwagi, pamięci muzycznej, logicznego myślenia i mowy.
  Cele projektu:
  -wykorzystanie metody terapeutycznej bazującej na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę odbiorcy,
  -bezpośrednie obcowanie z muzyką,
  -poznanie różnych rodzajów muzyki,
  -spotkania z muzykami grającymi na różnych instrumentach,
  -rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni,
  -nauka gry na instrumentach perkusyjnych, tworzenie akompaniamentu do poznanych piosenek,
  -wzmacnianie kondycji fizycznej i psychicznej organizmu dzięki ćwiczeniom i zabawom ruchowym przy muzyce,
  -budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości.
  Przewidywane efekty: Dzieci uczestniczące w projekcie znają instrumenty perkusyjne wykorzystywane w przedszkolu, potrafią na nich grać i tworzyć prosty akompaniament rytmiczny do znanych piosenek i innych utworów muzycznych. W skupieniu potrafią słuchać wybranych fragmentów muzyki klasycznej. Znają wybrane instrumenty. Wiedzą, kto to jest muzyk, dyrygent. Znają zasady kulturalnego zachowania w czasie koncertu i stosują się do nich. Są muzykalne, wrażliwe na piękno utworów muzycznych.