Godziny pracy przedszkola

Godziny pracy przedszkola : 6.30 – 16.30

Harmonogram dnia

6.30 – Dzień dobry!  – rozpoczynamy pracę w grupie zbiorczej
8.00 – początek czasu realizacji podstawy programowej  rozpoczynamy zajęcia
we wszystkich grupach wiekowych /j.angielski wg harmonogramu
poszczególnych grup/
8.45 –  śniadanie
9.30 – 11.45 czas organizacji zajęć i  realizacji celów programowych w ramach
realizacji zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zajęcia,
zabawy,  pobyt na świeżym powietrzu, wycieczki itp.) /rytmika wg
harmonogramu poszczególnych grup/
11.45 – obiad
12.30 – 13.00 czas wypoczynku,  zajęć i  realizacji celów programowych w
ramach realizacji zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego
13.00 – 14.00 czas po realizacji zadań podstawy, zajęcia i zabawy, rozchodzenie
się dzieci do domu /religia wg harmonogramu poszczególnych grup/
14.00 – podwieczorek
14.30 – 16.30  zajęcia i zabawy, rozchodzenie się dzieci do domu