Informacja o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021/2022 

Drodzy Rodzice!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.
Pamiętamy, że nadal obowiązują nas obostrzenia GIS, MZ, MEN.
Na stronie internetowej PM 31 zamieszczone są Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID -19 obowiązujące w ZSP7/PM31.
Bardzo prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi i bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

Dzieci starsze kontynuujące  edukację przedszkolną w naszym przedszkolu, wchodzą do przedszkola bez rodzica/ opiekuna prawnego i przy pomocy osoby dyżurującej przebierają się w szatni, dzieci nowo przyjęte przebywają w szatni wraz z rodzicem przez okres adaptacji. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza
i odbiera dziecko z zachowaniem dystansu społecznego, stosuje środki ochronne w postaci maseczek, dezynfekuje ręce.
Zgodnie z wytycznymi GIS dzieci do przedszkola nie przynoszą żadnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

Zapraszamy ,
Dyrekcja i pracownicy PM31/ZSP7

Procedura Covid – kliknij aby pobrać

*******************************************************************

*******************************************************************

*******************************************************************

Od 19 kwietnia dzieci wracają do przedszkoli i żłobków

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z informacją ogłoszoną 14 kwietnia podczas konferencji prasowej
od 19 kwietnia zostają otwarte żłobki i przedszkola.
Z niecierpliwością czekamy już na wszystkie dzieci i wracamy do normalnego trybu pracy.
W dalszym ciągu prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii na terenie przedszkola.

😊😊😊😊😊   Dziękujemy i zapraszamy   😊😊😊😊😊
Dyrekcja ZSP7

*******************************************************************

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Rządu i Rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że
 od 29.03.2021 do 16.04.2021
 nasze przedszkole zostaje zamknięte

Opiekę zapewniamy wyłącznie dzieciom rodziców zawodów zawartych
w Rozporządzeniu i dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy zgłosili potrzebę korzystania z opieki w naszym przedszkolu na podstawie wniosku złożonego do dyrektora przedszkola .

                                                                                    Z poważaniem,
                                                                                     Wicedyrektor, Danuta Kumor

*******************************************************************

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszoną decyzją Rządu i Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 29.03.2021 do 09.04.2021 przedszkole jest nieczynne.

Opiekę zapewniamy wyłącznie dzieciom rodziców zawodów zawartych w Rozporządzeniu i dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie wniosku złożonego do dyrektora przedszkola o potrzebie korzystania z opieki w przedszkolu.

                                                                                         Z poważaniem,
                                                                          Wicedyrektor PM31, Danuta Kumor

*******************************************************************

INFORMACJA!!!

W związku z zapytaniami o możliwość uczęszczania dzieci do przedszkola
w dniach 29.03 – 09.04 2021 informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021, zajęcia stacjonarne dla dzieci mogą być prowadzone pod warunkiem złożenia wniosku przez rodziców do dyrektora przedszkola/szkoły.

Chętni Rodzice, uprawnieni do korzystania z zajęć stacjonarnych przez dzieci w wyżej wymienionych dniach, proszeni są o złożenie stosownego wniosku.

Wnioski będą rozpatrzone od 30 marca 2021,  mając na uwadze przygotowanie działań ewentualnego funkcjonowania placówki.

Wicedyrektor PM 31, Danuta Kumor

*******************************************************************

Zgodnie z decyzją przekazaną na dzisiejszej (25.03.2021) konferencji Premiera oraz Ministra Zdrowia, Dyrektor ZSP7 w Gliwicach informuje, iż Przedszkole Miejskie nr 31 w Gliwicach
będzie pełniło funkcję opiekuńczo-wychowawczą
w dniach 29.03-09.04.2021
(z wyjątkiem Świąt Wielkanocnych)
wyłącznie dla dzieci, których opiekunowie pracują w określonych grupach zawodowych,
tj. medycy, służby mundurowe, porządkowe.

*******************************************************************

Szanowni Państwo,
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Gliwicach
ze względu na brak wolnych miejsc 
nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szk. 2021/2022
dostępne są w zakładce https://edukacja.gliwice.eu/rekrutacja/przedszkola

*******************************************************************

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola, proszeni są o złożenie
Karty Kontynuacji Wychowania Przedszkolnego od września 2021r.
w terminie do 1 marca 2021r.

*******************************************************************


Informacja o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020/2021 
Drodzy Rodzice! 
Sytuacja w związku z panującą pandemią zmieniła sposób naszego komunikowania się i możliwości organizacji dni adaptacyjnych. 
Aby dzieci poczuły się bezpiecznie w przedszkolu i szybko zaadaptowały się
do nowych warunków liczymy na Państwa pomoc. 
Bardzo ważne jest, aby dziecko zobaczyło spokój i opanowanie na twarzy rodzica. Usłyszało zapewnienie, że w przedszkolu będzie się dobrze bawić. 
Obecnie z powodów sanitarnych rozstania dzieci z rodzicami odbywają się w inny sposób, prosimy na taką sytuację przygotować dziecko /procedura COVID -19/. 
Cały personel dołoży wszelkich starań, aby dzieci w przedszkolu poczuły się bezpiecznie i komfortowo. 
Prosimy Rodziców o zapoznanie się z wytycznymi MEN,MZ i GIS oraz PROCEDURĄ COVID-19 przed przyprowadzeniem dziecka 1 września 2020 r. do przedszkola. 
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

Wytyczne żłobki_ przedszkola IV aktualizacja 
Procedura Covid

Dokumenty na rok szkolny 2020-2021 /PLIKI DO POBRANIA/
Harmonogram pobytu dziecka
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Kwestionariusz osobowy dziecka 2020-2021
Oświadczenia
Załącznik nr 1 /procedura/
Załącznik nr 2 /procedura/

*******************************************************************

Wyniki rekrutacji – lista przyjętych i nieprzyjętych – publikacja 28.04.2020 godz.9.00

*******************************************************************

Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 – publikacja 16.04.2020 godz.9.00

*******************************************************************