DYŻUR WAKACYJNY
Szanowni Państwo, Rodzice Naszych Wychowanków
Informuję, że Przedszkole nr 31 pełni dyżur wakacyjny w miesiącu LIPCU.
Deklaracje chęci zapisu dziecka na dyżur w lipcu wraz z oświadczeniami
należy złożyć elektronicznie sekretariat@zsp7.gliwice.eu lub papierowo w przedszkolu
w terminie do 19 czerwca 2020.
Deklaracja chęci posłania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami
(wersja doc)
Ilość miejsc ograniczona zgodnie z procedurą:
Procedura bezpieczeństwa w związku z COVID 19
Rodzice dzieci zakwalifikowanych zostaną poinformowani telefonicznie
do dnia 24 czerwca 2020.

Jolanta Winkler – Dyrektor ZSP7

*******************************************************************

*******************************************************************

Szanowni Państwo,
Rodzice Naszych Wychowanków.

W związku  z PLANOWANYM otwarciem przedszkola dnia 01.06.2020 r. zamieszczamy dokumenty dotyczące otwarcia przedszkola w sytuacji epidemicznej:

Procedura bezpieczeństwa w związku z COVID 19

Deklaracja chęci posłania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami
(wersja doc)

Wypełnione dokumenty proszę wysyłać na adres mailowy: sekretariat@zsp7.gliwice.eu, lub wrzucenie w formie papierowej do skrzynki umieszczonej
w „przedsionku” SP 10 ul. Ligonia 36.
Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa
w czwartek 28 maja 2020 r. o godzinie 12.00.
Wszystkie złożone wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z procedurą, po czym
rodzice dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do opieki otrzymają
informację w formie telefonicznej w piątek, tj. 29 maja 2020 r. do godziny 15.00.
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w naszym regionie prosimy
o przemyślaną decyzję o powrocie dziecka do przedszkola, zalecamy
i przypominamy, że dzieci mogą pozostać w domu.
O wszelkich zmianach dotyczących otwarcia placówki, będziecie Państwo informowani na bieżąco.

                                                                          Jolanta Winkler – Dyrektor ZSP7

*******************************************************************

Szanowni Państwo,
Dyrektor ZSP7 informuje, że zgodnie z komunikatem, który ukazał się dzisiaj na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, (https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/przesuniecie-otwarcia-zlobkow-przedszkoli-i-opieki-w-szkolach-podstawowych) gliwickie placówki oświatowe  dalej będą zamknięte do co najmniej 29 maja 2020 r.
Te niezwykle trudne dla wszystkich decyzje podejmowane są przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, ich rodzin, ale też pracowników placówek (szczególnie w tak trudnej sytuacji epidemicznej, jaka panuje w naszym regionie). W związku z powyższym na terenie szkoły i przedszkola nie będą w tym okresie organizowane zajęcia opiekuńcze dla  przedszkolaków i uczniów klas I-III.
Na terenie szkoły nie będą się również odbywały zajęcia specjalistyczne (rewalidacje, terapie itp.) oraz konsultacje dla uczniów klas VIII.
W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich informujemy, iż wszelkie kontakty Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Jolanta Winkler

*******************************************************************

Szanowni Państwo,
Rodzice Naszych Wychowanków.

W związku  z PLANOWANYM otwarciem przedszkola dnia 25.05.2020 r. zamieszczamy dokumenty dotyczące otwarcia przedszkola w sytuacji epidemicznej:

Procedura bezpieczeństwa w związku z COVID 19

Deklaracja chęci posłania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami
(wersja doc)

Wypełnione dokumenty proszę wysyłać na adres mailowy: sekretariat@zsp7.gliwice.eu, lub wrzucenie w formie papierowej do skrzynki umieszczonej
w „przedsionku” SP 10 ul. Ligonia 36.
Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa
w piątek 22 maja 2020 r.o godzinie 10.00.
Wszystkie złożone wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z procedurą, po czym
rodzice dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do opieki otrzymają
informację w formie telefonicznej w piątek, tj. 22 maja 2020 r. do godziny 15.00.
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w naszym regionie prosimy
o przemyślaną decyzję o powrocie dziecka do przedszkola, zalecamy
i przypominamy, że dzieci mogą pozostać w domu.
                                                                                                           
                                                      Jolanta Winkler – Dyrektor ZSP7

*******************************************************************

Drodzy Rodzice Przedszkolaków,

Zgodnie z komunikatem ogłoszonym na stronie miasta przedszkola miejskie
w Gliwicach będą zamknięte do co najmniej 24 maja 2020r.
Te trudne dla wszystkich decyzje podejmowane są przede wszystkim w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych ich rodzin, ale też i pracowników placówek 
(szczególnie w tak trudnej sytuacji epidemicznej jaka panuje w naszym regionie).
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Jolanta Winkler


https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/gliwickie-zlobki-i-przedszkola-zamkniete-do-25-maja

*******************************************************************

Wyniki rekrutacji – lista przyjętych i nieprzyjętych – publikacja 28.04.2020 godz.9.00

*******************************************************************

Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 – publikacja 16.04.2020 godz.9.00

*******************************************************************

Informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. Pani Ewa Weber, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwie podpisała zarządzenie w sprawie czasowego wstrzymania stosowania zarządzenia nr PM-165/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice. 

Link do zarządzenia: 
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/zarzadzenia_prezydenta_miasta,80746,1

********************************************************************

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na okres zamknięcia przedszkola, a tym samym brakiem możliwości spożywania przez dzieci posiłku w przedszkolu, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ma możliwość przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

********************************************************************

W dniach 16 marca do 24 maja 2020 r. przedszkole
jest zamknięte.

W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich, informujemy, iż wszelkie kontakty  Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną w celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego.
W razie potrzeby prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:
tel/fax: (032) 231 88 61
e-mail: zsp7gliwice@wp.pl

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach