COVID

Z dniem 28.03.2022 r. w życie weszły zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zmiany dotyczą zniesienia obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych oraz zniesienia kierowania osób na izolację i kwarantannę.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Procedura COVID

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szósta aktualizacja)