Oferta edukacyjna

Nasze Zielone przedszkole jest miłe, przytulnie i bezpiecznie, jest w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Dysponujemy dużym, przestronnym, bardzo dobrze wyposażonym ogrodem wraz z zielonymi rabatkami,                o które wspólnie dbamy.  Nasze sale są kolorowe i pełne radości.

Jesteśmy przedszkolem wspomagającym dzieci w ekspresji ruchowej i muzycznej. Poprzez polisensoryczne doznania rozwijamy kreatywność i wrażliwość dzieci oraz rozbudzamy ich wyobraźnię.

Rozwijamy i pielęgnujemy indywidualność i niepowtarzalność dzieci, dbając o ich dobre samopoczucie, wzmacniając poczucie własnej wartości oraz ucząc  szacunku do innych. Szczególną troską otaczamy dzieci z problemami.

Organizujemy pracę indywidualną pod kątem wszechstronnego rozwoju.

Bierzemy aktywny udział w wielu konkursach oraz akcjach zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym.

Na terenie przedszkola udzielają pomocy:

 • psycholog
 • pedagog
 • logopeda
 • specjalista SI
 • oligofrenopedagodzy

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe:

 • rytmika
 • język angielski
 • religia
 • kółka zainteresowań w każdej z grup
 • nauka gry w szachy

Naszymi walorami są:

 • twórczy, kompetentny i otwarty na dobro dziecka zespół nauczycieli;
 • bliskość placówek oświatowych  i kulturalnych;
 • umożliwianie prezentacji osiągnięć dziecka w środowisku;
 • otwartość na propozycje i oczekiwania rodziców, oraz ich aktywne włączanie się w realizację przyjętych zadań.