Specjaliści

Organizacja pomocy specjalistycznej
 
Równolegle do pracy oddziałów organizowana jest indywidualna i zespołowa pomocpsychologiczno- pedagogiczna, logopedyczna oraz rehabilitacyjna- terapia ruchowa.
Podstawą korzystania z pomocy specjalistów są dokumenty  „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” oraz „opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” .
Na podstawie tych dokumentów opracowywane są indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne tzw. IPET-y  oraz programy WWR dla każdego dziecka objętego pomocą.
Wsparciem specjalistów doraźnie objęte są także pozostałe dzieci.
 
Podstawą prawną organizacji zajęć są dla nas aktualnie obowiązujące przepisy o pomocy psychologiczno- pedagogicznej i organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
 
Rodzice o tym warto pamiętać !
 
Rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia w postaci instruktaży i konsultacji w uzgodnionym wcześniej terminie (najlepiej telefonicznie). Oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych.
 
 
Najważniejszym jednak aspektem jakiejkolwiek pomocy specjalistów w pracy indywidualnej, zespołowej czy grupowej jest pełna wiedza o dziecku i współpraca z Rodzicami. Wasza rola w prawidłowym utrwalaniu efektów edukacyjnych  jest nie do przecenienia.
 
 
    Specjaliści     :
 
Psycholog mgr Paulina Dudziak
Pedagog mgr Aleksandra Bukowiec
Logopeda mgr Agnieszka Fraś
Terapeuta ruchu / SI – rehabilitant mgr Anna Giurko
 
Czas trwania organizowanych zajęć specjalistycznych – jednostka organizacyjna 0,5 h
 
WAŻNE KONTAKTY I ADRESY
 
Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny  (GOAR)
Ul. Słowackiego 58B Gliwice
http://www.skpon.pl/?page_id=402
 
Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (GORW)
Ul. Słowackiego 58B Gliwice
http://www.skpon.pl
 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Ul. Warszawska 35A Gliwice
http://poradnia.gliwice.pl
 
Centrum Terapii Behawioralnej
Ul. Młyńska 3 Gliwice
http://www.autyzm.edu.pl
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Górnych Wałów 9 Gliwice
http://opsgliwice.bnet.pl
 
Caritas Diecezji Gliwickiej
Ul. Ziemowita 2 Gliwice
http://caritas.gliwice.pl