Kontakt

 

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31

44-100 Gliwice, ul.Mickiewicza 65 tel: (032) 2318794

w:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 ( SP10 )

44-100 Gliwice, ul. J.Ligonia 36 tel/fax: (032) 2318861, e-mail: sekretariat@zsp7.gliwice.eu