Opłaty

Informacja ogólna

Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 16.30
Rodzice ponoszą odpłatność w wysokości 1,30 zł, za każda rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą wymiar 5 bezpłatnych  godzin.
Przedszkole proponuje żywienie dzieci przygotowywane przez własną kuchnię.           
Dziecko może korzystać z 2 lub 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców/opiekunów o czasie jego pobytu w przedszkolu.                 
                                 

Stawki za żywienie obowiązujące  w PM 31 od dnia 01.09.2023
/uzgodnione z Organem Prowadzącym dnia 17.08.2023 /

śniadanie obiad podwieczorek razem
2,60 zł 4,80 zł 1,60 zł 9,00 zł

 

 

Szczegółowe informacje PROCEDURY DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Wpłaty za przedszkole

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie

/opłaty z góry do 10 dnia każdego miesiąca
na podstawie harmonogramu pobytu dziecka w przedszkolu/

NR RACHUNKU 73 1160 2202 0000 0005 0809 2959