Rekrutacja

– REKRUTACJA 2022/2023 –

SZANOWNI PAŃSTWO,
w dniu 15.03.2022 roku o godzinie 9:00
Przedszkole rozpoczęło nabór dzieci na rok szkolny 2022/2023


Wniosek wraz z załącznikami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przez kandydata, składacie Państwo, w nieprzekraczalnym terminie,
do 1.04.2022 godz. 15:00.

PROCEDURA REKRUTACJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
 

Terminy rekrutacji – link do zarządzenia:

https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/88477

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach.
Kandydaci biorący udział w rekrutacji na rok 2022/2023, przyjmowani są do placówki
 w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, w zależności od spełnianych
 kryteriów ustawowych i lokalnych, znajdujących się we wniosku.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek https://gliwice.formico.pl ;można składać w następujący sposób:

Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

• wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata

• drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów składają go wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku,

lub

• podpisują wniosek za pomocą Profilu Zaufanego (warunkiem jest posiadanie przez rodziców/opiekunów prawnych Profilu Zaufanego) i załączają do wniosku wszystkie wymagane dokumenty w formie załączników.

Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie maja możliwości wydrukowania wniosku):
• pobierają wniosek  w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wraz z wymaganymi dokumentami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów, wyłącznie  w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.

• informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola miejskiego.

KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NIE MA WPŁYWU NA PRZYJĘCIE

Podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 oraz szczegóły zasad rekrutacji z materiałami do pobrania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Gliwice:

https://gliwice.eu/rekrutacja/przedszkola

*************************************************************

 

Szanowni Państwo,
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Gliwicach
ze względu na brak wolnych miejsc 
nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szk. 2021/2022
dostępne są w zakładce https://edukacja.gliwice.eu/rekrutacja/przedszkola