Uwaga!!!

Zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE
W REKRUTCJI
na nowy rok szkolny 2023/24
do Przedszkola Miejskiego nr 31 w ZSP 7

Szanowni Państwo spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny odbędzie
we wtorek 5 września  o  godz. 16:30 )
zapraszamy na spotkanie rodziców / opiekunów  prawnych dzieci.

W związku z wypełnieniem niezbędnych dokumentów b. prosimy o zaopatrzenie się w: narzędzie do pisania, PESEL dziecka, nr konta bankowego oraz dane osób, które będą upoważnione przez Państwo do odbioru dziecka z przedszkola ( imię, nazwisko, pokrewieństwo).

 Miejsce spotkania:
Przedszkole Miejskie nr 31, ul. Mickiewicza 65 – sala gimnastyczna .

Szanowni Państwo w spotkaniach w /w dniu nie uczestniczą dzieci.                                                                                                                       Zapraszamy.
                                                                                   wicedyrektor ZSP7  Danuta Kumor