Światowy Dzień Drzewa w grupie Ekoludków.


Uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka. Kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej. Propagowanie idei ochrony przyrody.