„Ludzie listy piszą”.

W grupie Słoneczek zakończyliśmy niedawno projekt, który miał na celu m.in.: przybliżenie dzieciom wciąż ważnej roli listonosza, drogi listu od nadawcy do odbiorcy, szukanie odpowiedzi na pytanie czy w dobie internetu potrzebne są jeszcze listy. W minionych dniach udaliśmy się z wizytą na pocztę, żeby nadać list adresowany do naszej koleżanki. Przy okazji okazaliśmy wsparcie i solidarność dla dzieci z chorobami serca, kupując dla nich książeczkę (akcja organizowana przez Pocztę Polską)