Specjaliści

Organizacja pomocy specjalistycznej
Równolegle do pracy oddziałów organizowana jest indywidualna i zespołowa pomocpsychologiczno- pedagogiczna, logopedyczna oraz rehabilitacyjna- terapia ruchowa.
Podstawą korzystania z pomocy specjalistów są dokumenty  „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” oraz „opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” .
Na podstawie tych dokumentów opracowywane są indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne tzw. IPET-y  oraz programy WWR dla każdego dziecka objętego pomocą.
Wsparciem specjalistów doraźnie objęte są także pozostałe dzieci.
Podstawą prawną organizacji zajęć są dla nas aktualnie obowiązujące przepisy o pomocy psychologiczno- pedagogicznej i organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Rodzice o tym warto pamiętać !
Rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia w postaci instruktaży i konsultacji w uzgodnionym wcześniej terminie (najlepiej telefonicznie). Oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych.
Najważniejszym jednak aspektem jakiejkolwiek pomocy specjalistów w pracy indywidualnej, zespołowej czy grupowej jest pełna wiedza o dziecku i współpraca z Rodzicami. Wasza rola w prawidłowym utrwalaniu efektów edukacyjnych  jest nie do przecenienia.
    Specjaliści     :
Psycholog  mgr Elżbieta Ogrodnik
Pedagog mgr Daria Winicka
Logopeda  mgr Agnieszka Fraś
Terapeuta ruchu / SI – rehabilitant mgr Anna Giurko
Czas trwania organizowanych zajęć specjalistycznych – jednostka organizacyjna 0,5 h
WAŻNE KONTAKTY I ADRESY
Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny  (GOAR)
Ul. Słowackiego 58B Gliwice
http://www.skpon.pl/?page_id=402
Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (GORW)
Ul. Słowackiego 58B Gliwice
http://www.skpon.pl
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Ul. Warszawska 35A Gliwice
http://poradnia.gliwice.pl
Centrum Terapii Behawioralnej
Ul. Młyńska 3 Gliwice
http://www.autyzm.edu.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Górnych Wałów 9 Gliwice
http://opsgliwice.bnet.pl
Caritas Diecezji Gliwickiej
Ul. Ziemowita 2 Gliwice
http://caritas.gliwice.pl