Dziś Skrzaciki poznały działalność poczty i pracę listonosza w ramach projektu „Preorientacja zawodowa w przedszkolu”.

Gościły panią listonosz Madzię, oglądały ilustracje poczty dawniej i dziś, układały pocztowe puzzle i tworzyły znaczki. Mogły utrwalić zdobytą wiedzę w Kąciku Pocztowym.