Skrzaty – wrzesień

WRZESIEŃ

1.Ja i ty to my.

2.Spotkanie z latawcem.

3.Pożegnanie z latem.

4.Tajemnice Ziemi.

WRZESIEŃ – SKRZATY

                       Planowane dodatkowe działania i uroczystości

  • „Książka (dla) Przedszkolaka” – rozpoczęcie ogólnopolskiego projektu w ramach współpracy z czasopismem „Bliżej Przedszkola”.
  • 05.09.2023 „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”.
  • 08.09.2023. Cała Polska czyta dzieciom – spotkanie z  panią Krystyną – babcią Tymka
  • 15.09.2023. – Międzynarodowy Dzień Kropki – Dzień Kreatywności i twórczego myślenia.
  • 18.09.2022. – „Bezpieczna droga do przedszkola” – spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej. Poznanie pracy strażnika miejskiego – realizacja projektu „Preorientacja zawodowa w przedszkolu”.
  • 20.09.2023. – Dzień Przedszkolaka – radosne zabawy w balowych strojach i nastrojach.
  • 21.09.2023. – Ognisko na powitanie Pani Jesieni – popołudniowe spotkanie przy ognisku integrujące społeczność przedszkolną, gry i zabawy rodzinne.
  • 25.09.2023. – Wyjście do Miejskiej Biblioteki – zapoznanie z funkcją biblioteki i pracą bibliotekarza. Wysłuchanie wybranej przez dzieci książki. Realizacja projektu „Książka(dla) Przedszkolaka”oraz projektu „Preorientacja zawodowa w przedszkolu”.
  • 29.09.2022. – Dzień Chłopaka – uroczystość grupowa.
  • W świecie bajek klasycznych” – popołudniowe spotkania z literaturą H.Ch. Andersena.

 W każdy piątek – „Gimnastyka buzi i języka”- zabawy logopedyczne ćwiczące oddech, sprawność narządów mowy i prawidłową wymowę.