Opłaty

Informacja ogólna

Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 16.30
Rodzice ponoszą odpłatność w wysokości 1 zł, za każda rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą wymiar 5 bezpłatnych  godzin.
Przedszkole proponuje żywienie dzieci przygotowywane przez własną kuchnię.           
Dziecko może korzystać z 2 lub 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców/opiekunów o czasie jego pobytu w przedszkolu.                 
                                 
Opłata za wyżywienie wynosi:
śniadanie koszt 1,80 zł
obiad  koszt 3.60 zł
podwieczorek  koszt 1,20 zł

Szczegółowe informacje PROCEDURY DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wpłaty za przedszkole

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie

/opłaty z góry do 10 dnia każdego miesiąca
na podstawie harmonogramu pobytu dziecka w przedszkolu/

NR RACHUNKU 73 1160 2202 0000 0005 0809 2959