Nasze przedszkole

Przedszkole od  roku szkolnego 2015/16 należy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7,w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 na ul. J. Ligonia 36

oraz

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 na A. Mickiewicza 65

Misja
NIESIEMY RADOŚĆ POKONUJĄC BARIERY, OSIĄGAMY SUKCESY CZERPIĄC OD SIEBIE WZAJEMNIE, BO … RAZEM JEST ŁATWIEJ

Nasze Przedszkole jest placówką integracyjną, w której respektowana jest podmiotowość dzieci zdrowych i dzieci
o szczególnych potrzebach edukacyjnych . Słowo INTEGRACJA nabrało w tym miejscu rzeczywistego znaczenia: niepełnosprawne dzieci odzyskują wiarę w siebie a rodzice pewność, że ich pociecha będzie miała tu jak
w domu. Działamy, w oparciu o przepisy oświatowe oraz Statut Zespołu i Przedszkola. Baza dostosowana do potrzeb dzieci przedszkolnych jest stale doposażana w nowoczesne  i tradycyjne środki dydaktyczne umożliwiające wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny.  Kolorowe sale zapraszają do zabawy.
Zielony ogród  dostarcza przestrzeni do wypoczynku i zabaw na świeżym powietrzu.
Zapraszamy dzieci już od 3 roku życia .