Nasze przedszkole

Przedszkole od  roku szkolnego 2015/16 należy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7,w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 na ul. J. Ligonia 36

oraz

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 na A. Mickiewicza 65