Nasza kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Danuta Kumor – wicedyrektor ZSP 7

1. mgr Fraś Agnieszka n. dyplomowany
2. mgr Giurko Anna n. dyplomowany
3. mgr Jarmal Joanna n. mianowany
4. mgr Juszczyńska Małgorzata n. dyplomowany
5. Kudzia Izabela n. mianowany
6. Lenczewska Patrycja n. kontraktowy
7. mgr Niźnikiewicz Danuta n. dyplomowany
8. mgr Tumidajska – Gąsior Magdalena n. mianowany
9. mgr Winicka Daria n. dyplomowany
10. mgr Agnieszka Pudzia n. dyplomowany
11. mgr Langner Klaudia