Ekoludki – Programy i projekty

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W GRUPIE EKOLUDKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

1.  Ogólnopolski projekt ekologiczno-edukacyjny ,,Ekokulturalne Przedszkole” przygotowany przez miesięcznik Bliżej Przedszkola,propagujący podejmowanie różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i utrwalać postawę zrozumienia, że każdy człowiek ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.

Projekt polega na realizacji w kolejnych miesiącach roku szkolnego zadań-ekowyzwań: Zielona sala, Nasz kącik makulatury, Hotel dla owadów, Ptasi bar, Pożeracz zakrętek, Drugie życie zimowych ubrań, Oszczędzamy wodę, Przystanek wędrującej książki oraz Mobilna minikuchnia błotna.

Realizacja zadań-ekowyzwań połączona jest ze zdobywaniem certyfikatów, co znacząco wpływa na motywację dzieci i podnosi poziom ich zaangażowania w realizację działań na rzecz planety.

2. Miejski projekt ,,Spotkanie z ekologią i robocikiem śMietkiem” przygotowany we współpracy z Przedsiębiorstwem Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach. Projekt w formie video lekcji dla dzieci przedszkolnych połączony z konkursami plastyczno-technicznymi.

Głównym celem projektu jest zapoznanie dzieci z zasadami ekologii w odniesieniu do produkowania, segregowania i przetwarzania odpadów i śmieci oraz przybliżenie pojęć: recykling, upcykling, zero waste. Bohater projektu, robot śMietek, uczy, jak w sposób alternatywny wykorzystać potencjalne materiały odpadowe do gier i zabaw, jak nadać przedmiotom drugie życie. Ważnym aspektem lekcji jest również zapoznanie młodych odbiorców z działaniami na rzecz ekologii prowadzonymi przez miasto Gliwice.

3. Program preorientacji zawodowej Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 31. Celem programu jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami z najbliższego otoczenia, kształtowanie właściwej postawy w stosunku do pracy i motywacji do działania oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i predyspozycji. Zajęcia programu preorientacji zawodowej obejmują:

-poznanie własnych zasobów, zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron,

-przybliżenie rynku pracy i poznanie bogactwa zawodów,

-kształtowanie pojęć związanych z edukacją i sposobami uzyskania określonego zawodu,

-próby planowania własnego rozwoju, ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

4. Grupowy projekt edukacyjny ,,WODA” realizowany z wykorzystaniem metody projektów. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy dzieci na temat środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem akwenów wodnych (wody słodkiej i słonej) oraz przybliżenie tematyki związanej z umiejętnością racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. W ramach projektu ,,WODA” przedszkolaki:

-poznają znaczenie wody dla człowieka, zwierząt i roślin,

-wykonają eksperymenty wodne,

-poznają najbliższą rzekę w okolicy przedszkola – rzeczkę Ostropkę,

-dowiedzą się, jak przygotować prosty filtr do wody,

-nabędą umiejętność oszczędzania wody w domu i w przedszkolu,

-przygotują tablicę tematyczną projektu, systematyzującą wiadomości.

5. Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa dzieci w Internecie ,,NECIO.pl” przeznaczony dla dzieci w wieku 4-6 lat przygotowany przez Komisję Europejską Safer Internet oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Podstawowym celem programu jest zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci. Tematyka zajęć programu:

Zajęcia nr 1: Mój przyjaciel Necio.

Zajęcia nr 2: Co to jest Internet i do czego służy?

Zajęcia nr 3: Zagrożenia w sieci, związane z używaniem urządzeń ekranowych i Internetu.

Zajęcia nr 4: Mów, jeśli coś jest nie tak.

Zajęcia nr 5: Za dużo Internetu, długie używanie i jego konsekwencje.

  

6. Ogólnopolski projekt ,,Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia” przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Głównym celem projektu jest kształtowanie zachowań prozdrowotnych i postaw odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz osób z najbliższego środowiska. Realizacja kolejnych zajęć edukacyjnych zwiększa świadomość najmłodszych na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom. Tematyka zajęć projektu:

-Poznajemy wirusa i zostajemy bohaterem w walce z nim.

-Być zdrowym – ważna sprawa.

-Czy szczepionki nam pomagają?

7. Projekt ,,Klub Zdrowego Przedszkolaka” pod patronatem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Głównym celem V edycji projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Cele szczegółowe projektu to:

-wzbogacanie wiedzy z dziedziny zdrowia,

-wykształcenie u dzieci postawy prozdrowotnej,

-nabycie określonych umiejętności higienicznych,

-przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń zdrowotnych.

Zajęcia projektu dotyczą: prawidłowego odżywiania ,,Żywienie na wagę zdrowia”, aktywności fizycznej ,,Ruch to zdrowie”, higieny rąk i profilaktyki chorób zakaźnych ,,Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”, promieniowania słonecznego ,,Brązowo, ale czy zdrowo?” oraz unikania dymów, w tym papierosowych ,,Czyste powietrze wokół nas”.

8. Miejski projekt ,,Muzykoterapia” we współpracy z Biblioteką Centralną Oddziałem dla Dzieci w Gliwicach. Celem projektu jest wykorzystanie metody terapeutycznej bazującej na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę odbiorcy. Przedszkolaki uczestniczące w muzykoterapii:

-zwiększają swą odporność na stres,

-budują pewność siebie i poczucie własnej wartości,

-poznają techniki relaksacyjne do zastosowania w przedszkolu i w domu,

-wzmacniają kondycję fizyczną i psychiczną organizmu dzięki ćwiczeniom i zabawom ruchowym,

-rozwijają twórcze myślenie i wyobraźnię,

-bezpośrednio obcują z muzyką (muzyk z instrumentem).

9. Projekt edukacyjny ,,ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” pod patronatem UNICEF Polska. Podstawą projektu jest przekonanie, że edukacja finansowa i ekonomiczna, właściwie realizowana od najmłodszych lat, umożliwia dobry start w dorosłe życie, uczy szacunku dla pieniędzy i prawidłowego nimi obracania. Celem projektu jest zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z głównymi zagadnieniami z zakresu ekonomii, takim jak:

-Co to są pieniądze i skąd się biorą?

-Co to jest cena?

-Praca – co to takiego? Jaki można mieć zawód?

-Kto to jest wolontariusz?

-Co to znaczy, że ktoś jest biedny?

-Gdzie i jak oszczędza się pieniądze? Co to takiego pożyczka?

10. Grupowy projekt edukacyjny ,,KSIĄŻKA” realizowany z wykorzystaniem metody projektów. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych dzieci, upowszechnienie czytelnictwa, budowanie poczucia, że książka i czytanie jest wartością w życiu każdego człowieka. W ramach projektu ,,KSIĄŻKA” przedszkolaki:

-poznają proces powstawania książki,

-osłuchują się z nazwami zawodów osób dorosłych: autor, ilustrator, korektor, drukarz,

-odwiedzają miejsca, w których są książki: biblioteka, księgarnia,

-przyswajają zasady korzystania z przedszkolnego kącika książki,

-organizują ,,Przystanek wędrującej książki”,

-przygotują tablicę tematyczną projektu, systematyzującą wiadomości.