Biedroneczki – kwiecień

 KWIECIEŃ

 

 

Tematy:

Tydzień 1. Morskie przygody
Tydzień 2. Mieszkańcy domu i zagrody
Tydzień 3. Ekologia na co dzień
Tydzień 4. Co wiemy o Polsce?

Planowane działania dodatkowe:

05.04.2024 r. – Cała Polska czyta dzieciom
09.04.2024 r. – Wyjście do biblioteki
15.04.2024 r. – Wędrująca książka
17.04.2024 r.- Teatrzyk w przedszkolu
24.04.2024 r. – „Dzień Ziemi”

 

 

 

 

Piosenka – Nasze Polskie ABC

Już w przedszkolu dzieci wiedzą,
Co to Wisła
Co to Bałtyk.
Że na Śląsku mamy węgiel,
A znów góry
To są Tatry.
Taki polski elementarz,
Raz zobaczysz
I pamiętasz.
Kiedy będę taki duży,
Jak na przykład
Są rodzice
Z książek, z kina i z podróży
Poznam kraju okolice.
Jak zakładka
Wisły wstążka,
No a Polska
Jest jak książka.
Nasze polskie ABC
Każde dziecko
o nim wie.
Wchodzi w głowę,
Wchodzi w serce,
jak literka po literce.
Coraz lepiej czytasz je,
Nasze polskie ABC.