1% dla przedszkola

Szanowni Rodzice !

Rada Rodziców zachęca wszystkich Rodziców oraz osoby, którym bliskie sercu jest nasze przedszkole do przekazania

1% podatku na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury KRS 0000322933 – koniecznie prosimy o dopisek „PM31”

 i poinformowanie wychowawcy o wpłacie. Pozwoli to na rozliczenie się ze Stowarzyszeniem na cele statutowe Rady

Rodziców. Dzięki tym środkom będziemy mogli zrealizować  więcej zadań, z których przede wszystkim skorzystają

dzieci (dofinansowanie wycieczek, nagród rzeczowych, dodatkowe wyposażenie sal dydaktycznych).