Rekrutacja

Szanowni Państwo,
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Gliwicach
ze względu na brak wolnych miejsc 
nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szk. 2021/2022
dostępne są w zakładce https://edukacja.gliwice.eu/rekrutacja/przedszkola