Godziny pracy przedszkola

Godziny pracy przedszkola : 6.30 – 16.30

 

Harmonogram dnia
  • 6.30 – Dzień dobry!  – rozpoczynamy pracę w grupie zbiorczej
  • 8.00 – początek czasu realizacji podstawy programowej  rozpoczynamy zajęcia we wszystkich grupach wiekowych
  • 9.00 –  śniadanie
  • 9.30 – 12.00 czas organizacji zajęć i  realizacji celów programowych w ramach realizacji zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zajęcia, zabawy,  pobyt na świeżym powietrzu, wycieczki itp.)
  • 12.00 – obiad
  • 12.30 – 13.00 czas wypoczynku,  zajęć i  realizacji celów programowych w ramach realizacji zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • 13.00 – 14.15 czas po realizacji zadań podstawy, zajęcia i zabawy, rozchodzenie się dzieci do domu
  • 14.15 – podwieczorek
  • 14.30 – 16.30  zajęcia i zabawy, rozchodzenie się dzieci do domu