ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE W SPRAWIE OKREŚLANIA SPOSOBU I TERMINU WNOSZENIA OPŁAT

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE                                                      w sprawie określenia sposobu I terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach prowadzonych
przez Miasto Gliwice.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice