ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE W SPRAWIE OKREŚLANIA SPOSOBU I TERMINU WNOSZENIA OPŁAT

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE                                                                                                                     w sprawie określenia sposobu I terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych
opłat za korzystanie przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie
przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach prowadzonych
przez Miasto Gliwice.

Szczegóły w odnośniku:

 https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2018_6672.pdf